Δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
 
Τίτλος:Δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Παράλληλος κύριος τίτλος:Bulletin de la Societe Hellenique de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie
Bulletin of The Hellenic Society of Orthopedic Surgery and Traumatology
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 1948-1965
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία 1966-2000
Συνεχίζεται από:Ελληνική Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1948
τόμος 1
1965
τόμος 17
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1948 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1948
τεύχος 1
1948 Ελλιπής