Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας [πρακτικά] = Panhellenic Congress on the Rheumatic Diseases
 
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας [πρακτικά] = Panhellenic Congress on the Rheumatic Diseases
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας [πρακτικά] = Panhellenic Congress on the Rheumatic Diseases
Παράλληλος κύριος τίτλος:Panhellenic Congress on the Rheumatic Diseases
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης: 6ο, (1978), (έκδ. 1980)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ο τίτλος ποικίλει
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.