Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών = Archives of the Hellenic Medical Societies
 
Τίτλος:Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών = Archives of the Hellenic Medical Societies
ISSN:0253-9497
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών = Archives of the Hellenic Medical Societies
Παράλληλος κύριος τίτλος:Archives of the Hellenic Medical Societies
Τίτλος Κλειδί:Αρχεία Ιατρικών Εταιρειών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδόσεις Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 1975-1983
ISSN:0253-9497
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής [ISSN 1105-3992] 1984-
Συνεχίζεται από:Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής = Archives of Hellenic Medicine
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1975
τόμος 1
1983
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
1946 1983
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
1975
τόμος 1
1982
τόμος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1975
τόμος 1
1983
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1975 1993 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΒΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
1975
τόμος 1
τεύχος 1
1983
τόμος 9
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
1981
τόμος 7
1983
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1957 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής
1975
τόμος 1
1983
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1975
τόμος 1
1983
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1979
τόμος 5
1983
τόμος 9
Ελλιπής