Λατομεία και Υλικά Κατασκευών
 
Τίτλος:Λατομεία και Υλικά Κατασκευών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λατομεία και Υλικά Κατασκευών
Παράλληλος κύριος τίτλος:Quarrying and Constructing
Δημοσίευση:[Αθήνα : [χ.ό.], [1979-1981]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται απο: Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα [1982]
Άγνωστη
Συνεχίζεται από:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1979 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1959
τόμος 1
2005 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1979 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1979 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου