Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
 
Τίτλος:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
Παράλληλος κύριος τίτλος:Quarrying and Constructing
Προηγούμενος Τίτλος:Λατομεία και Υλικά Κατασκευών. [1979-1981]
Δημοσίευση:[Αθήνα] : [χ.ό.], [1982]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Λατομεία και Υλικά Κατασκευών [1979-1981]
Συνεχίζεται απο: Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών. [1983- ]
Άγνωστη
Συνεχίζει:Λατομεία και Υλικά Κατασκευών
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1982 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1982 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1982 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 26/08/2022