Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
 
Τίτλος:Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
Προηγούμενος Τίτλος:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα. [1982]
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], [1983-19--? ]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα [1982]
Άγνωστη
Συνεχίζει:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1983
τόμος 18
1984
τόμος 23
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1983
τόμος 18
1983
τόμος 18
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1983 1983 Ελλιπής