Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
 
Τίτλος:Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Έργα. Λατομείο. Υλικά Κατασκευών
Προηγούμενος Τίτλος:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα. [1982]
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], [1983-19--? ]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα [1982]
Άγνωστη
Συνεχίζει:Λατομείο-Υλικά Κατασκευών-Τεχνικά Έργα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1983
τόμος 18
1984
τόμος 23
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1983
τόμος 18
1983
τόμος 18
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου