Μηνιαία Επιθεώρηση Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
 
Τίτλος:Μηνιαία Επιθεώρηση Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία Επιθεώρηση Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Δημοσίευση:Αθήνα : ΠΣΔΜΗ, 1970-1974
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας , 1975-
Συνεχίζεται από:Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1972 1974 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1970 1974 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1970 1974 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου