Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
 
Τίτλος:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Προηγούμενος Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας. 1970-1982
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Δημοσίευση:Βόλος : ΤΕΕ Τμήμα Νομού Μαγνησίας, 1982-1996
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ Τμήμα Νομού Μαγνησίας 1970-1982
Συνεχίζεται απο το: ΤΕΕ Τμήμα Μαγνησίας Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση 1997-
Διμηνιαίο
Συνεχίζει:Ενημερωτικό Δελτίο. Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Συνεχίζεται από:ΤΕΕ - Τμ.. Μαγνησίας : Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1982 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου