Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ
ISSN:0251-0324
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ
Παράλληλος κύριος τίτλος:Technica chronica scientific journal of the Technical Chamber of Greece. Section C
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΧΜ-ΜΜΜ. 1976-1980
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1981-1994
ISSN:0251-0324
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΧΜ-ΜΜΜ (1976-1980)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση V (1995-)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΧΜ-ΜΜΜ
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση IV
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1993
τόμος 13
τεύχος 1-2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2019
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1982 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2019
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1986
τόμος 6
τεύχος 4
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1981
τόμος 1
1989
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 01/09/2019
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1981 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1991
τόμος 11
τεύχος 1-2
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου