Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε.. Επιστημονική περιοχή Α
 
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε.. Επιστημονική περιοχή Α
ISSN:0250-9954
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε.. Επιστημονική περιοχή Α
Παράλληλος κύριος τίτλος:Technica chronica. Scientific journal of the Technical Chamber of Greece. Section A
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Τριμηνιαία έκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ. 1976-1980
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1981-1994
ISSN:0250-9954
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά χρονικά. Τριμηνιαία έκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ (1976-1980)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση I (1995-)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση II (1995-)
Συνεχίζει:Τεχνικά χρονικά. Τριμηνιαία έκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ
Συνεχίζεται από:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση II
Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση I
DDC Ταξινόμηση:624 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1981 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
1984
τόμος 4
1994
τόμος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1982 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
1984
τόμος 4
τεύχος 1
1991
τόμος 11
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1981
τόμος 1
τεύχος 1
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1981
τόμος 1
1989
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1981 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1989
τόμος 9
τεύχος 1
1994
τόμος 14
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου