Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Δημοσιεύματα
 
Τίτλος:Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Δημοσιεύματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Δημοσιεύματα
Παράλληλος κύριος τίτλος:National Observatory of Athens. Publications
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Μετεωρολογικόν Ινστιτούτον
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών. Μετεωρολογικόν Ινστιτούτον, [19--? - 19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1964
τόμος 1
1964
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου