Επιθεώρησις Χωροφυλακής
 
Τίτλος:Επιθεώρησις Χωροφυλακής
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεωρ. Χωροφυλ.
ISSN:1106-935X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρησις Χωροφυλακής
Παράλληλος κύριος τίτλος:Hellenic Gendarmery Review
Τίτλος Κλειδί:Επιθεώρησις Χωροφυλακής
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεωρ. Χωροφυλ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αρχηγείο Χωροφυλακής. Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Δημοσίευση:Αθήνα : Αρχηγείον Χωροφυλακής, 1970-1983
ISSN:1106-935X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Με την ενοποίηση των Σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων το 1984, τα δύο έντυπα «Αστυνομικά Χρονικά » (1953) & «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (1970) εκδίδονται πλέον υπό την επωνυμία «Αστυνομική Επιθεώρηση»
Μηνιαίο
Συγχωνεύτηκε με:Αστυνομικά Χρονικά : Δεκαπενθήμερος έκδοσις Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων / μερίμνης Αστυνομικής Σχολής Τμήμα Πνευματικής Αγωγής
Αστυνομική Επιθεώρηση : μηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης = Police review = monthly magazine of the Ministry of Public Order
DDC Ταξινόμηση:350
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1976
τεύχος 73
1976
τεύχος 80
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1973 1976 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1974 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου