Δελτίο της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 
Τίτλος:Δελτίο της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ISSN:0256-5838
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Τίτλος:Δελτίο της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δελτίο - Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οικονομική και Κοινωνική Συμβουλευτική Συνέλευση
Τίτλος Κλειδί:Δελτίο - Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δημοσίευση:Λουξεμβούργο : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1985-
ISSN:0256-5838
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Βέλγιο
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
1993
τεύχος 2
1993
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1984
τεύχος 59
2001
τεύχος 113
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου