Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
 
Τίτλος:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. πνευμονολ. φυματιολ. επιθεωρ.
ISSN:0304-4653
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Hellenic Review of Tuberculosis and Respiratory Diseases
Προηγούμενος Τίτλος:Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις. 1969-1972, ISSN 0551-1062
Τίτλος Κλειδί:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. πνευμονολ. φυματιολ. επιθεωρ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, 1973-1977
ISSN:0304-4653
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις [0551-1062] 1969-1972
Συνεχίζεται απο το: Θώραξ 1978-1979
Τριμηνιαίο
Συνεχίζει:Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Συνεχίζεται από:Θώραξ
DDC Ταξινόμηση:616.2
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1973 1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1973 1977 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1973 1975 Ελλιπής