Θώραξ
 
Τίτλος:Θώραξ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θώραξ
Προηγούμενος Τίτλος:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις. 1973-1977, ISSN 0304-4653
Πνευματική Υπευθυνότητα:Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
Δημοσίευση:[Αθήνα] : [Νοσοκομείον Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών], [1978-1979]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:[Συνεχίζει το:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις [0304-4653] 1973-1977]
[Συνεχίζεται απο το: Η Σωτηρία 1979-1982]
[Τριμηνιαίο]
Συνεχίζει:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Συνεχίζεται από:Η Σωτηρία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1978 1979 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1973 1974 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1973
τόμος 1
1974
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1978 1979 Ελλιπής