Πολιτικό κριτήριο : μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Πολιτικό κριτήριο : μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτικό κριτήριο : μηνιαία πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση
Τίτλος Κλειδί:Πολιτικό κριτήριο
Δημοσίευση:Αθήνα : Γιάννης Τζαννετάκος, 1977-1980
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 28 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίστηκε στο : Χρονιά Γ', (Απρ. 1979)
"Διευθυντής Γιάννης Τζαννετάκος" - Από το τευχ. (Απρ. 79)
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:320
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1977
τεύχος 2
1980
τεύχος 36
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1977 1979 Πλήρης
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1977
τεύχος 1
1980
τεύχος 36
Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τεύχος 22
1980
τεύχος 33
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1979
τεύχος 25
1979
τεύχος 25
Ελλιπής