Κοινωνικές Επιστήμες
 
Τίτλος:Κοινωνικές Επιστήμες
Συντομευμένος Τίτλος:Κοιν. Επιστήμ.
ISSN:1108-0833
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κοινωνικές Επιστήμες
Τίτλος Κλειδί:Κοινωνικές Επιστήμες
Συντομευμένος Τίτλος:Κοιν. Επιστήμ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ.. Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, 1980-1989
ISSN:1108-0833
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:360
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1986 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 19/08/2018
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1984 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1975
τόμος 6
τεύχος 1
1975
τόμος 6
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1982 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1980
τεύχος 4
1988
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 26/08/2018
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1980 1987 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2018
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1980 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου