Κοινωνικές Επιστήμες
 
Τίτλος:Κοινωνικές Επιστήμες
Συντομευμένος Τίτλος:Κοιν. Επιστήμ.
ISSN:1108-0833
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κοινωνικές Επιστήμες
Τίτλος Κλειδί:Κοινωνικές Επιστήμες
Συντομευμένος Τίτλος:Κοιν. Επιστήμ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ.. Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, 1980-1989
ISSN:1108-0833
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:360
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1986 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1984 1988 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1975
τόμος 6
τεύχος 1
1975
τόμος 6
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1982 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1980
τεύχος 4
1988
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1980 1987 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1980 1989 Ελλιπής
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1980 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου