Σύγχρονη Γυναίκα : Τρίμηνη έκδοση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος
 
Τίτλος:Σύγχρονη Γυναίκα : Τρίμηνη έκδοση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος
Συντομευμένος Τίτλος:Συγχρ. Γυναίκα
ISSN:1108-0116
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σύγχρονη Γυναίκα : Τρίμηνη έκδοση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος
Συντομευμένος Τίτλος:Συγχρ. Γυναίκα
Δημοσίευση:Αθήνα : Τασία Σταματοπούλου Κοντοφακα, 1978-
ISSN:1108-0116
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος δεν αναγράφεται πλεόν από τα τέλη του 1978
Διμηναίο από τα τέλη του 1978
Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:391
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1978 1990 Πλήρης