Νέοι Στόχοι : Μηνιαία έκδοση οικονομικών και κοινωνικών μελετών
 
Τίτλος:Νέοι Στόχοι : Μηνιαία έκδοση οικονομικών και κοινωνικών μελετών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέοι Στόχοι : Μηνιαία έκδοση οικονομικών και κοινωνικών μελετών
Δημοσίευση:[χ.τ.] : [εκδότης Ευθύνιος Παπανικολάου], [1971-]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 21 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας
1971 1976 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1971 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1971 1976 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου