Γενική στρατιωτική επιθεώρησις : μηνιαίον περιοδικόν
 
Τίτλος:Γενική στρατιωτική επιθεώρησις : μηνιαίον περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γενική στρατιωτική επιθεώρησις : μηνιαίον περιοδικόν
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελλάδα
Δημοσίευση:Αθήναι : Νικόλαος Τιλπέρογλου,, 1925-1972
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδίδεται μερίμνη του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Συνεχίζεται από: Στρατιωτική επιθεώρηση [ISSN 1105-9222], 1973-
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Στρατιωτική επιθεώρηση
Θέματα:Στρατιωτική τέχνη και επιστήμη--Ελλάδα
DDC Ταξινόμηση:350
LCC Ταξινόμηση:U4.G46
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1972 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1956
τεύχος 10
1956
τεύχος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1955 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1950 2015 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1950 1974 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1925 2008 Ελλιπής