Μουσικής Αντίφωνον
 
Τίτλος:Μουσικής Αντίφωνον
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μουσικής Αντίφωνον
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ενωση Ελλήνων Μουσουργών
Δημοσίευση:Αθήνα : Ενωση Ελλήνων Μουσουργών, 2003-2005
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Μουσικής Πολύτονον 2005-
Συνεχίζεται από:Μουσικής Πολύτονον
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"
2003
τόμος 1
2005
τόμος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

2003
τεύχος 1
2005
τεύχος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2004
τεύχος τχ.3
2005
τεύχος τχ.12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου