Τριγώνιο : περιοδική έκδοση λόγου και τέχνης
 
Τίτλος:Τριγώνιο : περιοδική έκδοση λόγου και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Τριγώνιο : περιοδική έκδοση λόγου και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1985
τόμος 1
1985
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου