Μηνιαία στατιστικά στοιχεία δικτύων (ΕΔΕΤ)
 
Τίτλος:Μηνιαία στατιστικά στοιχεία δικτύων (ΕΔΕΤ)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία στατιστικά στοιχεία δικτύων (ΕΔΕΤ)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ.1, τχ.1 (Ιαν. 1997)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, 1997-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τα προηγούμενα τεύχη είναι διαθέσιμα online στο Διαδίκτυο από το 1997 μέχρι σήμερα.
Μηνιαίο
Περίληψη:Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) παρέχει προηγμένες υπηρεσίες δικτύου κορμού τεχνολογίας Internet και ΑΤΜ στην Ακαδημαϊκή - Ερευνητική κοινότητα της χώρας. Το περιοδικό αυτό παρέχει βασικά στοιχεία κίνησης ανά συνδεδεμένο δίκτυο στο ΕΔΕΤ, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το Κατανεμηνένο Κέντρο Διαχείρισης.
Θέματα:Στατιστική
Εθνικά στατιστικά στοιχεία
Στατιστική έρευνα
Δίκτυο πληροφορικής
Εξυπηρετητής δικτύου
Τηλεπικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2003 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου