Εκκλησιαστικός κήρυξ
 
Τίτλος:Εκκλησιαστικός κήρυξ
Συντομευμένος Τίτλος:Εκκλ. κήρυξ
ISSN:1018-3027
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εκκλησιαστικός κήρυξ
Τίτλος Κλειδί:Εκκλησιαστικός κήρυξ
Συντομευμένος Τίτλος:Εκκλ. κήρυξ
Δημοσίευση:Λάρνακα ; Αθήνα, 1911-1924
ISSN:1018-3027
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1911 1920 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
1912
τόμος Β
τεύχος ΚΖ
1920
τόμος Ι
τεύχος 280
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου