Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
 
Τίτλος:Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN:1790-7322
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
Δημοσίευση: : Αθήνα : Σάκκουλα
ISSN:1790-7322
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2006
τεύχος 1
2008
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 26/08/2018
Πολυτεχνείο Κρήτης
2007
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 19/08/2018
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2006
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Συνήγορος του Πολίτη
2006 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου