Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Ανάλυσης : 14-18 Απριλίου 1999
 
Τίτλος:Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Ανάλυσης : 14-18 Απριλίου 1999
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Ανάλυσης : 14-18 Απριλίου 1999
Παράλληλος κύριος τίτλος:Proceedings of the 7th Greek Conference on Mathematical Analysis : April 14-18 1999
Πνευματική Υπευθυνότητα:210001094720090709144331 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Δημοσίευση:Λευκωσία : Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1999-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Θέματα:Mathematics and Statistics (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:QA1.P7
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.