Ήλιος : Εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Ήλιος : Εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ήλιος : Εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ηλίου
βδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση - Ο Ήλιος
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδόσεις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως Ήλιος, 1945-1960
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Περίοδος Β΄, έτος 10ον, τόμος 18ος
Εβδομαδιαίο
Θέματα:Encyclopedias and dictionaries, Greek
General Works
LCC Ταξινόμηση:AE29.G7
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.