Έκθεση πεπραγμένων (Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 
ΤίτλοςΈκθεση πεπραγμένων.
ΣυντομογραφίαΈκθ. πεπραγμ. (Δικαστ. Ευρ. Κοινοτ.)
ISSN1680-8347
Έτη έκδοσης1991-2008
ΓλώσσαΕλληνική
ΧώραΔιεθνής
Συνεχίζεται απόΈκθεση πεπραγμένων ... (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) [ISSN 1831-8436]
Άλλη έκδοση στο ίδιο μέσοRapport annuel (Cour de justice des Communautés européennes) [ISSN 1680-8339]
Výroční zpráva … (Soudní dvůr Evropských společenství) [ISSN 1830-1886]
Årsrapport (De Europæiske Fællesskabers Domstol) [ISSN 1680-8282]
Jahresbericht (Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften) [ISSN 1680-8290]
Annual report (Court of Justice of the European Communities) [ISSN 1680-8304]
Informe anual (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) [ISSN 1680-8312]
Aastaaruanne … (Euroopa Ühenduste Kohus) [ISSN 1830-1894]
Vuosikertomus (Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) [ISSN 1680-8320]
Éves Jelentés … (Az Európai Közösségek Bírósága) [ISSN 1830-1908]
Relazione annuale (Corte di giustizia delle Communità europee) [ISSN 1680-8355]
Metinis pranešimas ... m. (Europos Bendrijų Teisingumo Teismas) [ISSN 1830-1916]
Gada ziņojums ... (Eiropas Kopienu Tiesas) [ISSN 1830-1924]
Rapport annwali … (Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej) [ISSN 1830-1932]
Jaarsverslag (Hof van Justitie van de Europese Gemenschappen) [ISSN 1680-8363]
Sprawozdanie Roczne … (Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) [ISSN 1830-1940]
Relatório anual (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias) [ISSN 1680-8371]
Výročná správa … (Súdny dvor Európskych spoločenstiev) [ISSN 1830-1959]
Letno poročilo … (Sodišče Evropskih skupnosti) [ISSN 1830-1967]
Årsrapport (Europeiska gemenskapernas domstol) [ISSN 1680-838X]
Godišen doklad ... g. (S''d na Evropejskite obŝnosti) [ISSN 1830-9054]
Raport anual ... (Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene) [ISSN 1830-9062]
ΤίτλοςΈκθεση πεπραγμένων.
Άλλος τίτλοςΈκθεση πεπραγμένων ..., Σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Έκθεση πεπραγμένων ..., Σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου, του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση πεπραγμένων ..., Σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ετήσια έκθεση..., Σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τίτλος κλειδίΈκθεση πεπραγμένων (Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
ΣυντομογραφίαΈκθ. πεπραγμ. (Δικαστ. Ευρ. Κοινοτ.)
ISSN1680-8347
Έτη έκδοσης1991-2008
ΔημοσίευσηΛουξεμβούργο : Υπηρεσία Εκδόσεων 1993-2009.
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης1991-2008.
Πνευματική υπευθυνότηταΔικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΓλώσσαΕλληνική
ΧώραΔιεθνής
Συνεχίζεται απόΈκθεση πεπραγμένων ... (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) [ISSN 1831-8436]
Άλλη έκδοση στο ίδιο μέσοRapport annuel (Cour de justice des Communautés européennes) [ISSN 1680-8339]
Výroční zpráva … (Soudní dvůr Evropských společenství) [ISSN 1830-1886]
Årsrapport (De Europæiske Fællesskabers Domstol) [ISSN 1680-8282]
Jahresbericht (Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften) [ISSN 1680-8290]
Annual report (Court of Justice of the European Communities) [ISSN 1680-8304]
Informe anual (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) [ISSN 1680-8312]
Aastaaruanne … (Euroopa Ühenduste Kohus) [ISSN 1830-1894]
Vuosikertomus (Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) [ISSN 1680-8320]
Éves Jelentés … (Az Európai Közösségek Bírósága) [ISSN 1830-1908]
Relazione annuale (Corte di giustizia delle Communità europee) [ISSN 1680-8355]
Metinis pranešimas ... m. (Europos Bendrijų Teisingumo Teismas) [ISSN 1830-1916]
Gada ziņojums ... (Eiropas Kopienu Tiesas) [ISSN 1830-1924]
Rapport annwali … (Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej) [ISSN 1830-1932]
Jaarsverslag (Hof van Justitie van de Europese Gemenschappen) [ISSN 1680-8363]
Sprawozdanie Roczne … (Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) [ISSN 1830-1940]
Relatório anual (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias) [ISSN 1680-8371]
Výročná správa … (Súdny dvor Európskych spoločenstiev) [ISSN 1830-1959]
Letno poročilo … (Sodišče Evropskih skupnosti) [ISSN 1830-1967]
Årsrapport (Europeiska gemenskapernas domstol) [ISSN 1680-838X]
Godišen doklad ... g. (S''d na Evropejskite obŝnosti) [ISSN 1830-9054]
Raport anual ... (Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene) [ISSN 1830-9062]
UDC Ταξινόμηση34(060.1/.8) [7th ed.]
Τρέχουσα συχνότηταΕτήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
2003 2004 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
2005 2006 Ελλιπής