Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
 
Τίτλος:Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Dodekati ora [Serial] : revue literaire : literature review
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 [1963;]-
Δημοσίευση:Αθήνα : Πάνος Π. Παναγιωτούνης, [1963;]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαία
Θέματα:Criticism
General Works
Ελλάδα
LCC Ταξινόμηση:AP85.D63
Τοπική Ταξινόμηση:1.GW/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1965
τεύχος 7
1966
τεύχος 16
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1966
τεύχος 15
1977
τεύχος 25
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου