Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
 
Τίτλος:Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δωδέκατη ώρα : επιθεώρηση τέχνης και κριτικής
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Dodekati ora : revue literaire : literature review
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 1963-
Δημοσίευση:Αθήνα : Πάνος Π. Παναγιωτούνης, 1963-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαία
Θέματα:Criticism
General Works
Ελλάδα
LCC Ταξινόμηση:AP85.D63
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1965
τεύχος 7
1966
τεύχος 16
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1996
τόμος χρ. 3
τεύχος 14
1996
τόμος χρ. 3
τεύχος 14
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1966
τεύχος 15
1977
τεύχος 25
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1966 1981 Ελλιπής