Ανατολικός : τριμηνιαία περιοδική περιπλάνηση
 
Τίτλος:Ανατολικός : τριμηνιαία περιοδική περιπλάνηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανατολικός : τριμηνιαία περιοδική περιπλάνηση
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 (1997)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Ανατολικός, 1997-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συλλογή Δασκαλόπουλου
Τριμηνιαία
Θέματα:General Works
Τοπική Ταξινόμηση:1.GW/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1997
τεύχος 1
1998
τεύχος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή