Νέοι σταθμοί : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Νέοι σταθμοί : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέοι σταθμοί : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ. 1 (1959)-
Δημοσίευση:[Αθήνα], 1959-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Θέματα:Greek literature, Modern
Modern greek language and Literature
LCC Ταξινόμηση:PA5201.N4
Τοπική Ταξινόμηση:11.M/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1959
τεύχος 4
1959
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου