Λαϊκή δύναμις : εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική και φιλολογική εφημερίς
 
Τίτλος:Λαϊκή δύναμις : εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική και φιλολογική εφημερίς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Λαϊκή δύναμις : εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική και φιλολογική εφημερίς
Προηγούμενος Τίτλος:Νέα λαική [Serial]
Η λαϊκή [Serial]
Δημοσίευση:Λευκωσία : Παγκύπρια Λαϊκή Θέληση, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Νέα λαική
Συνεχίζει το: Λαϊκή
Unknown
Θέματα:General works (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:AP58.C93L3
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1925
τεύχος 1
1931
τεύχος 42
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου