Κυπριακή καταγραφή
 
Τίτλος:Κυπριακή καταγραφή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Κυπριακή καταγραφή
Παράλληλος κύριος τίτλος:A Cyprus register
Δημοσίευση:Λευκωσία : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 1923-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Εξαμηνιαία
Θέματα:Information Science (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:Z6513.K9
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1923
τόμος 1
1972
τεύχος 72
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου