Κοινωνικοί δείκτες
 
Τίτλος:Κοινωνικοί δείκτες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Κοινωνικοί δείκτες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Social indicators
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Άγνωστη
Θέματα:Statistics (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:HE873.5.K7
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.