Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις : κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της επιστήμης
 
Τίτλος:Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις : κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της επιστήμης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις : κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της επιστήμης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1991-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1991
τόμος 1
1991
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου