Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, 1995-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:[Διετές]
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1995 2009 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2004
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου