Χαλκός
 
Τίτλος:Χαλκός
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χαλκός
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, 1998-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1998 2008
τεύχος 44
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου