Ο υδραυλικός και ο εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων
 
Τίτλος:Ο υδραυλικός και ο εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων
ISSN:2241-5467
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο υδραυλικός και ο εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Ο Υδραυλικός & ο Εγκαταστάτης - Συντηρητής Καυστήρων
Ο Υδραυλικός & ο Εγκαταστάτης
Δημοσίευση:Π. Φάληρο : Διονυσία Ψυχογιού, 1991-
ISSN:2241-5467
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ο Υδραυλικός [2241-5459] 1962-1991
Διμηνιαίο
Συνεχίζει:Ο Υδραυλικός
DDC Ταξινόμηση:696.1
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
2008
τεύχος 1420
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

2001 2010
τεύχος 1451
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1962 Ελλιπής