Τεχνόραμα : Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς
 
Τίτλος:Τεχνόραμα : Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνόραμα : Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς
Προηγούμενος Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς. 1981-1996
Δημοσίευση:Λαμία : ΤΕΕ - Τμ. Α. Στερεάς, 1997-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς (1981-1996)
Συνεχίζει:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς (1981-1996)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου