Τετράδια Αυτοδιοίκησης
 
Τίτλος:Τετράδια Αυτοδιοίκησης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τετράδια Αυτοδιοίκησης
Δημοσίευση:Αθήνα : Κεντρική Ένωση Δήμων-Κοινοτήτων Ελλάδας, 1998-2002
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1998 2002 Πλήρης
Μέλος Δικτύου