ΤΕΕ - Τμ.. Μαγνησίας : Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
 
Τίτλος:ΤΕΕ - Τμ.. Μαγνησίας : Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΤΕΕ - Τμ.. Μαγνησίας : Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας. 1982-1996
Δημοσίευση:Βόλος : ΤΕΕ - Τμήμα Μαγνησίας, 1997-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ Τμήμα Νομού Μαγνησίας 1982-1996
Τετραμηνιαίο
Συνεχίζει:Τεχνική Ενημέρωση ΤΕΕ : Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου