Αλουμίνιο και Σύγχρονες Εφαρμογές
 
Τίτλος:Αλουμίνιο και Σύγχρονες Εφαρμογές
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αλουμίνιο και Σύγχρονες Εφαρμογές
Προηγούμενος Τίτλος:Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση. 1999-2001
Δημοσίευση:Αθήνα : Alupress Α.Ε., 2003-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση 1999-2001
Συνεχίζει:Αλουμίνιο και Σύγχρονη Δόμηση
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

2003 2005
τεύχος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου