Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση
 
Τίτλος:Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση
ISSN:1790-4056
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση
Τίτλος Κλειδί:Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση
Δημοσίευση:Αθήνα : Leader Books, 2005-
ISSN:1790-4056
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:370
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
2005 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου