Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητής = Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics
 
Τίτλος:Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητής = Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεώρ. Κλιν. Φαρμακολ. Φαρμακοκινητ. (Int. ed.)
ISSN:1011-6583
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητής = Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics
Παράλληλος κύριος τίτλος:Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics
Τίτλος Κλειδί:Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητής (International edition)
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεώρ. Κλιν. Φαρμακολ. Φαρμακοκινητ. (Int. ed.)
Δημοσίευση:Αθήνα : PHARMAKON-Press, 1987-
ISSN:1011-6583
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Σχετική εργασία:Επιθεώρηση κλινικής φαρμακολογίας και φαρμακοκινητικής , Ελληνική Έκδοση
DDC Ταξινόμηση:615
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
1987
τόμος 1
τεύχος 1
2009
τόμος 23
τεύχος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου