Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. III
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. III
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. III
ISSN:1106-4951
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. III
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β. 1981-1994
Τίτλος Κλειδί:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. III
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. III
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4951
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β (1981-1994)
Εξαμηνιαίο
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β
DDC Ταξινόμηση:624
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1995
τόμος 15
τεύχος 1/2
2004
τόμος 24
τεύχος 1/2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου