Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση III
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση III
ISSN:1106-4951
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση III
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β. 1981-1994
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4951
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β (1981-1994)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1990
τόμος 10
τεύχος 2
2004
τόμος 24
τεύχος 1-2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2019