Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση II
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση II
ISSN:1106-4943
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση II
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α. 1981-1994
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4943
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α (1981-1994)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2000
τόμος 20
τεύχος 1-2
2004
τόμος 24
τεύχος 1-2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1995
τόμος 15
τεύχος 1
1996
τόμος 16
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 12/12/2021
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου