Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε. II. Θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομικού σχεδιασμού και χωροταξίας
 
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε. II, Θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομικού σχεδιασμού και χωροταξίας
ISSN:1106-4943
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική έκδοση Τ.Ε.Ε. II, Θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομικού σχεδιασμού και χωροταξίας
Παράλληλος κύριος τίτλος:Technika chronika. Scientific journal of the T.C.G. II
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική περιοχή Α . 1981-1994
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4943
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική περιοχή Α (1981-1994)
Εξαμηνιαίο
Συνεχίζει:Τεχνικά χρονικά. Επιστημονική περιοχή Α
DDC Ταξινόμηση:710 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2000
τόμος 20
τεύχος 1-2
2004
τόμος 24
τεύχος 1-2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1995
τόμος 15
τεύχος 1/2
1996
τόμος 16
τεύχος 1/2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου