Τεχνικά χρονικά / επίσημον όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
 
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά / επίσημον όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά χρονικά / επίσημον όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1932-1964
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις (1965-1967)
δεκαπενθ (1932-1942), μην (1945-1959), διμην (1960-1963)
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις
DDC Ταξινόμηση:620 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1932 1964 Πλήρης
Μέλος Δικτύου