Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου
 
Τίτλος:Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ακαδημία Αθηνών. Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο
Δημοσίευση:Αθήναι : Ακαδημία Αθηνών. Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο, 1947-1964
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ελληνική Ωκεανολογία και Λιμνολογία
Συνεχίζεται από:Ελληνική Ωκεανολογία και Λιμνολογία / Ινστιτούτον Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
Θέματα:Υδροβιολογία
Aquatic biology
DDC Ταξινόμηση:574.92
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1947 1964 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1947
τόμος 1
1964
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1947
τόμος 1
1964
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου